Huấn luyện an toàn lao động cho các cán bộ quản lý; Huấn luyện an toàn hóa chất, Điện, An toàn...
Công ty cổ phần Giáo Dục Việt Nam (GDVN) – là đơn vị được Bộ Lao Động - Thương Binh & Xã hội...
Nội dung đào tạo đối với nhóm 1 theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về...

Vui lòng để lại lời nhắn

Đăng ký làm thành viên

Để nhận những tin tức chuyên ngành, các khóa đào tạo mới và những chương trình ưu đãi học phí của chúng tôi !