Huấn luyện an toàn lao động cho các cán bộ quản lý; Huấn luyện an toàn hóa chất, Điện, An toàn...
Công ty cổ phần Giáo Dục Việt Nam (GDVN) – là đơn vị được Bộ Lao Động - Thương Binh & Xã hội...
Nội dung đào tạo đối với nhóm 1 theo Thông tư số 27/2013/TT - BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về...

Chat online tư vấn miễn phí Website

Bạn có chắc chắn muốn thoát ? Đồng ý Không đồng ý

Đăng ký làm thành viên

Để nhận những tin tức chuyên ngành, các khóa đào tạo mới và những chương trình ưu đãi học phí của chúng tôi !