Cán bộ làm công tác quản lý đấu thầu trong các cơ quan Nhà nước, các ban quản lý dự án, các Doanh...
Đối tượng: Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu...
Đáp ứng nhu cầu tập huấn của nhiều tổ chức, cá nhân. Phối hợp với các trung tâm đào tạo,...

Chat online tư vấn miễn phí Website

Bạn có chắc chắn muốn thoát ? Đồng ý Không đồng ý

Đăng ký làm thành viên

Để nhận những tin tức chuyên ngành, các khóa đào tạo mới và những chương trình ưu đãi học phí của chúng tôi !