Danh mục
Video
Chương trình được thiết kế dành cho các cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại....
Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể nắm bắt được cơ bản và có khả năng thực hiện...
- Cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. - Học viên có nhu cầu chuẩn bị hoặc...

Vui lòng để lại lời nhắn

Đăng ký làm thành viên

Để nhận những tin tức chuyên ngành, các khóa đào tạo mới và những chương trình ưu đãi học phí của chúng tôi !