Khóa học nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp về việc trang bị kiến thức quản trị mua hàng cho nhân viên, cũng như của người lao động có mong muốn được...
Trước đây doanh nghiệp phải gửi nhân viên sang nước ngoài để tham gia lớp huấn luyện của Hiệp hội vận tải hàng không Quốc tế (IATA) về hàng nguy hiểm. Được...
Việc đào tạo về Hàng hóa nguy hiểm cho nhân sự hàng hải đã trở thành yêu cầu bắt buộc từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 do Tổ chức Hàng hải Thế giới – IMO quy định...
Đáp ứng nhu cầu của nhiều cá nhân, tổ chức, chúng tôi tiếp tục tổ chức các lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản trị kho hàng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí...
Khoá học này được thiết kế dành cho các đối tượng là : - Sinh viên Đại học hoặc Cao đẳng khối Kinh tế, ngoại thương, quản trị kinh doanh, khai thác vận tải,...

Vui lòng để lại lời nhắn

Đăng ký làm thành viên

Để nhận những tin tức chuyên ngành, các khóa đào tạo mới và những chương trình ưu đãi học phí của chúng tôi !