Nắm vững các kiến thức chuyên ngành trong quản lý đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT,PPP có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu thực tế và có đầu mối liên lạc khi cần...
Đối tượng tuyển sinh: tất cả cá nhân, đơn vị có nhu cầu đăng ký theo học.
- Cán bộ các Tổng công ty, các Công ty, Ngân hàng, Trung tâm kinh doanh Bất động sản, Trung tâm thẩm định giá và các đối tượng khác có nhu cầu. - Các cá nhân...
- Giúp cho học viên có đủ điều kiện năng lực khi tham gia quản lý vận hành nhà chung cư. - Cung cấp kiến thức pháp luật và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ;...
Các giám đốc, phó giám đốc điều hành, khai thác mỏ; Cán bộ chuẩn bị được bổ nhiệm điều hành khai thác mỏ
Ngày nay, kiểm soát nội bộ đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp và tổ chức. Nó giúp các nhà quản trị quản...
- Cung cấp kiến thức cần thiết về hợp đồng thương mại quốc tế và tìm hiểu về INCOTERMS 2010 - Giới thiệu các văn bản pháp lý quốc tế trong thanh toán quốc...
Trang bị cho học viên các kiến thức khoa học hiện đại và kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực quản lý nhân sự, tiền lương và bảo hiểm xã hội. ...
Đối tượng tuyển sinh: tất cả các cá nhân, tập thể có nhu cầu đăng ký theo học

Vui lòng để lại lời nhắn

Đăng ký làm thành viên

Để nhận những tin tức chuyên ngành, các khóa đào tạo mới và những chương trình ưu đãi học phí của chúng tôi !