CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN THÁNG 03/2016

 30/07/2016
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 03/2016
LIÊN HỆ: 0985 86 86 57
 
  
TT CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN
NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG
1 Văn thư Lưu trữ
(xem nội dung đào tạo)
K1:10/03/2016
K2:06/03/2016
2.200.000 Tối 2-4-6
Thứ 7 & CN
2 Thư ký Văn phòng
(xem nội dung đào tạo)
K1:10/03/2016 1.800.000 Tối 2-4-6
Thứ 7 & CN
3 Thông tin Thư viện
(xem nội dung đào tạo)
K1:26/03/2016 1.500.000 Tối 2-4-6
Thứ 7 & CN
4 Thiết bị Trường học K1: 26/03/2016 3.000.000 Bậc TH, THCS
Bậc THPT
NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH  + TIẾNG ANH B1 B2
5 Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch
(xem nội dung đào tạo)
 
 
Tại Hà Nội:
K1: 12/03/2016
K2:07/03/2016
Tại Đà Nẵng và HCM:
K1: 12/03/2016
K2: 11/03/2016
HP HN:
1.800.000
2.400.000
3.200.000
HP  ĐN và HCM:
1.900.000
2.500.000
3.300.000
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 Luyện thi TOEFL – ITP
Chương trình B1
Chương trình B2
K1: 26/03/2016 3.000.000
3.500.000
4.500.000
T2-4-6
Thứ 7 _CN
AN TOÀN LAO ĐỘNG
7 Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động K1:/03/2016 800.000
1.000.000
Nhóm 1 và 4
Nhóm 2 và 3
8 Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động K1:06/03/2016 4.500.000 Thứ 7 và CN
NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
9 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
(xem nội dung đào tạo)
 
 
K1:25/03/2016 800.000 3 ngày
10 Quản lý Dự án
(xem nội dung đào tạo)
 
 
K1: 29/02/2016 1.400.000 5 ngày
10 tối
11 Môi giới Bất Động Sản
Định giá Bất Động Sản
Quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS
(xem nội dung đào tạo)
 
 
K1: 28/03/2016 1.300.000
1.600.000
1.300.000
Thứ7
&CN
Tối 2-4-6
12 -Nghiệp vụ Kỹ sư định giá
-Chỉ huy trưởng công trường xây dựng
 
K1: 28/03/2016
1.500.000
1.500.000
14 tối
10 tối
13 Giám sát thi công xây dựng
(xem nội dung đào tạo)
 
 
K1: 28/03/2016 1.700.000 Ngày
14 Quản lý, vận hành nhà chung cư K1: 28/03/2016 2.500.000 Thứ 7_ CN
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
15 Nghjệp vụ Sư phạm Cao đẳng – Đại học 29/03/2016 2.500.000 2 tháng
16 Nghiệp vụ sư phạm Trung cấp chuyên nghiệp 11/03/2016 2.000.000 1.5 tháng
17 Nghiệp vụ Bồi dưỡng Giáo dục Mầm non
Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục 
19/03/2016 2.500.000
3.500.000
 
2.5 tháng
ISO-5S -QTKH
18 Khóa học về ISO
- Nhận thức ISO 9001:2008
-  Nhận thức ISO 14001:2004
-  Nhận thức ISO 18001:2007
K1: 26/03/2016 1.200.000 1 ngày
19 Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2008 K1: 25/03/2016 1.800.000 3 ngày
20 Khóa học 5S K1: 26/03/2016 1.200.000 2 ngày
21 Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng K1: 26/03/2016 1.500.000 2 ngày
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
22 Kế toán trưởng Doanh nghiệp 22/02/2016 1.500.000 Tối 2-4-6
23 Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp 27/02/2016 1.800.000 Thứ 7
24 Thực hành báo cáo thuế 29/02/2016 1.200.000 Tối 2-4-6
Bài viết liên quan

Vui lòng để lại lời nhắn

Đăng ký làm thành viên

Để nhận những tin tức chuyên ngành, các khóa đào tạo mới và những chương trình ưu đãi học phí của chúng tôi !