Các khóa học tại chi nhánh Đà Nẵng tháng 03/2016

 30/07/2016
LỊCH DỰ KIẾN KHAI GIẢNG TẠI ĐÀ NẴNG
Tháng 02 và 03 năm 2016  


Hotline: 0985 86 86 57
 
TT CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ GHI CHÚ
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM (Khuyến mại chào mừng năm mới 2016)
1 Nghjệp vụ Sư phạm Cao đẳng – Đại học 20/03/2016
(Thứ 7,CN)
3.000.000
giảm còn 2.500.000đ
2 tháng
2 Nghiệp vụ sư phạm Trung cấp chuyên nghiệp 28/02/2016
(Thứ 7,CN)
10/03/2016
(Tối 3-5-7)
2.500.000
giảm còn 2.000.000đ
1.5 tháng
3 Nghiệp vụ Giáo dục Mầm Non 13/03/2016
(Thứ 7,CN)
3.000.000
giảm còn 2.500.000đ
1.5 tháng
4 Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề hệ TC-CĐ Tháng 20/03/2016
(Thứ 7,CN)
2.500.000 1.5 tháng
NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG
4 Văn thư lưu trữ
(xem nội dung đào tạo)
16/03/2016 2.200.000
 
Tối 2-4-6
5 Thư ký văn phòng
(xem nội dung đào tạo)
16/03/2016 1.500.000 Tối 2-4-6
6 Thông tin thư viện
(xem nội dung đào tạo)
22/03/2016 1.500.000 Tối 3-5-7
7  
Thiết bị Trường học
Tháng 4/2016 3.000.000 Bậc TH, THCS
Bậc THPT
NGHIỆP HƯỚNG DẪN DU LỊCH + NGHỀ
8 Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch
(xem nội dung đào tạo)
Lớp tối: 07/03/2016
LớpT7,CN: 12/03/2016
1.900.000
2.500.000
3.300.000
1 tháng
2 tháng
3 tháng
9 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn 10/03/2016
(Tối 3-5-7)
2.500.000 2.5 tháng
10 Nghiệp vụ quản trị nhà hàng khách sạn 10/03/2016
(Tối 3-5-7)
3.000.000 2.5 tháng
11 Nghiệp vụ Nấu ăn 19/03 4.000.000 3 tháng
12 Nghiệp vụ  Buồng Phòng 10/03/2016
(Tối 3-5-7)
2.500.000 2 tháng
13 Nghiệp vụ Bàn - Bar Tháng 3 2.500.000 2 tháng
AN TOÀN LAO ĐỘNG
14 Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động 20/03/2016 800.000
1.000.000
Nhóm 1 và 4
Nhóm 2 và 3
15 Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động Tháng 4 4.500.000 Thứ 7 và CN
16 Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng Tháng 3 1.500.000 2 ngày
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
17 Kế toán trưởng Doanh nghiệp 12/03/2016 1.500.000 Thứ 7
18 Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp 13/03/2016 1.800.000 Chủ nhật
19 Kế toán tổng hợp và thực hành báo cáo thuế 19/03/2016 1.000.000 Tối 2-4-6
20 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 02/03/2016 1.500.000 Tối 2-4-6
21 Nghiệp vụ khai hải quan điện tử 13/03/2016 4.000.000 Thứ 7,CN
NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
22 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
(xem nội dung đào tạo)
Tháng 3 800.000 3 ngày
23 Quản lý Dự án
(xem nội dung đào tạo)
Tháng 3 1.400.000 5 ngày
24 Chỉ huy trưởng công trường xây dựng Tháng 3 1.500.000 10 tối
25 Giám sát thi công xây dựng
(xem nội dung đào tạo)
Tháng 3 1.700.000 Ngày
26 Quản lý, vận hành nhà chung cư Tháng 3 2.500.000 Thứ 7,CN
Bài viết liên quan

Vui lòng để lại lời nhắn

Đăng ký làm thành viên

Để nhận những tin tức chuyên ngành, các khóa đào tạo mới và những chương trình ưu đãi học phí của chúng tôi !