Các khóa học kế toán tháng 03/2016

 30/07/2016
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN THÁNG 03/2016
 
Đào tạo kế toán doanh nghiệp      
1 Kế toán tổng hợp (Nguyên lý kế toán)
(xem nội dung chương trình)
15/3
Tối 357
21/03
Tối 246
1.000.000 2 tháng
2 Kế toán Tổng hợp thực hành từ A-Z (cho người bắt đầu hoặc đã quên kiến thức)
(xem nội dung chương trình)
15/3
Tối 357
21/3
Tối 357
3.200.000 4 tháng
3 Kế toán thực hành cho người đã học kế toán
(xem nội dung chương trình)
 12/3 T7 KG 22/3
Tối 357
2.600.000 2,5 tháng
4 Kế toán thuế và lập báo cáo thuế
(xem nội dung chương trình)
12/3 T7
KG
21/3
Tối 246
1.200.000 1,5 tháng
5 Kế toán thực hành sổ sách và lập Báo cáo tài chính
(xem nội dung chương trình)
20/3 CN 22/03
Tối 357
1.500.000 1 tháng
Đào tạo kế toán sự nghiệp      
6 Kế toán viên hành chính sự nghiệp
(xem nội dung chương trình)
06/03  12/03 T7 1.800.000 1,5 tháng
7 Thực hành kế toán HCSN (kết hợp ghi sổ và phần mềm KT máy)
(xem nội dung chương trình)
06/03 CN  
14/03 T246
2.500.000 1,5 tháng
Đào tạo kế toán kế trưởng      
8 Kế toán trưởng doanh nghiệp
(xem nội dung chương trình)
05/03 CN-KG 13/03 T7 1.500.000 3 Tháng
9 Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
(xem nội dung chương trình)
05/03 Thứ 7 13/03 CN 2.000.000 3 Tháng
Đào tạo nghiệp vụ ngân hàng    
10 Kế toán ngân hàng
(xem nội dung chương trình)
05/03 T7 14/3
Tối 246
1.100.000 1,5 tháng
  Nghiệp vụ cơ bản trong ngân hàng
(xem nội dung chương trình)
05/3  14/3 T246    
15 Giao dịch viên NH
(xem nội dung chương trình)
Liên hệ 17/03
Tối 357
1.500.000 1 Tháng
16 Tín dụng ngân hàng
(xem nội dung chương trình)
15/3 17/03
Tối 357
1.200.000 01 tháng
Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu, Hải quan    
12 Thanh toán quốc tế
(xem nội dung chương trình)
Liên hệ 12/03 T7 2.500.00 1,5 tháng
13 Xuất nhập khẩu thực tế tại cảng
(xem nội dung chương trình)
06/03 CN 06/03 CN 2.500.000 2 tháng
14 Tiếng anh xuất nhập khẩu
(xem nội dung chương trình)
Liên hệ 29/02 T246 2.900.000 1 tháng
19 Nghiệp vụ khai hải quan điện tử
(xem nội dung chương trình)
28/02 CN 21/02 CN 3.500.000
3.000.000
4.000.000
 
2 tháng
Các chương trình quản trị, Kỹ năng      
17 Quản trị kinh doanh
(xem nội dung chương trình)
24/2 Tối 246
KG
22/2
Tối 246
2.500.000 2 tháng
18 Quản trị doanh nghiệp
(xem nội dung chương trình)
1.600.000 1 tháng
24 Kỹ năng mềm
(xem nội dung chương trình))
Liên hệ 21/02 CN 1.600.000 4 ngày
Đào tạo, ôn thi công chức      
25 QLNN Ngạch chuyên viên
(xem nội dung chương trình)
26/3   T7, CN 12/3 T7,CN 3.400.000
4.000.000
2 tháng
26 QLNN Ngạch chuyên viên chính
(xem nội dung chương trình)
10/3 Tối 2->5 12/3
T7, CN
3.600.000
5.000.000
2 tháng
Địa điểm họcHà Nội: Tầng 2 - 451  Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
                       HCM: Lầu 2, P.302, số 195, đường D2, P25, Q. Bình Thạnh.
Hotline:  0985 86 86 57

Vui lòng để lại lời nhắn

Đăng ký làm thành viên

Để nhận những tin tức chuyên ngành, các khóa đào tạo mới và những chương trình ưu đãi học phí của chúng tôi !