Các khóa học kế toán tháng 03/2016

 30/07/2016
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN THÁNG 03/2016
 
Đào tạo kế toán doanh nghiệp      
1 Kế toán tổng hợp (Nguyên lý kế toán)
(xem nội dung chương trình)
15/3
Tối 357
21/03
Tối 246
1.000.000 2 tháng
2 Kế toán Tổng hợp thực hành từ A-Z (cho người bắt đầu hoặc đã quên kiến thức)
(xem nội dung chương trình)
15/3
Tối 357
21/3
Tối 357
3.200.000 4 tháng
3 Kế toán thực hành cho người đã học kế toán
(xem nội dung chương trình)
 12/3 T7 KG 22/3
Tối 357
2.600.000 2,5 tháng
4 Kế toán thuế và lập báo cáo thuế
(xem nội dung chương trình)
12/3 T7
KG
21/3
Tối 246
1.200.000 1,5 tháng
5 Kế toán thực hành sổ sách và lập Báo cáo tài chính
(xem nội dung chương trình)
20/3 CN 22/03
Tối 357
1.500.000 1 tháng
Đào tạo kế toán sự nghiệp      
6 Kế toán viên hành chính sự nghiệp
(xem nội dung chương trình)
06/03  12/03 T7 1.800.000 1,5 tháng
7 Thực hành kế toán HCSN (kết hợp ghi sổ và phần mềm KT máy)
(xem nội dung chương trình)
06/03 CN  
14/03 T246
2.500.000 1,5 tháng
Đào tạo kế toán kế trưởng      
8 Kế toán trưởng doanh nghiệp
(xem nội dung chương trình)
05/03 CN-KG 13/03 T7 1.500.000 3 Tháng
9 Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
(xem nội dung chương trình)
05/03 Thứ 7 13/03 CN 2.000.000 3 Tháng
Đào tạo nghiệp vụ ngân hàng    
10 Kế toán ngân hàng
(xem nội dung chương trình)
05/03 T7 14/3
Tối 246
1.100.000 1,5 tháng
  Nghiệp vụ cơ bản trong ngân hàng
(xem nội dung chương trình)
05/3  14/3 T246    
15 Giao dịch viên NH
(xem nội dung chương trình)
Liên hệ 17/03
Tối 357
1.500.000 1 Tháng
16 Tín dụng ngân hàng
(xem nội dung chương trình)
15/3 17/03
Tối 357
1.200.000 01 tháng
Nghiệp vụ Xuất nhập khẩu, Hải quan    
12 Thanh toán quốc tế
(xem nội dung chương trình)
Liên hệ 12/03 T7 2.500.00 1,5 tháng
13 Xuất nhập khẩu thực tế tại cảng
(xem nội dung chương trình)
06/03 CN 06/03 CN 2.500.000 2 tháng
14 Tiếng anh xuất nhập khẩu
(xem nội dung chương trình)
Liên hệ 29/02 T246 2.900.000 1 tháng
19 Nghiệp vụ khai hải quan điện tử
(xem nội dung chương trình)
28/02 CN 21/02 CN 3.500.000
3.000.000
4.000.000
 
2 tháng
Các chương trình quản trị, Kỹ năng      
17 Quản trị kinh doanh
(xem nội dung chương trình)
24/2 Tối 246
KG
22/2
Tối 246
2.500.000 2 tháng
18 Quản trị doanh nghiệp
(xem nội dung chương trình)
1.600.000 1 tháng
24 Kỹ năng mềm
(xem nội dung chương trình))
Liên hệ 21/02 CN 1.600.000 4 ngày
Đào tạo, ôn thi công chức      
25 QLNN Ngạch chuyên viên
(xem nội dung chương trình)
26/3   T7, CN 12/3 T7,CN 3.400.000
4.000.000
2 tháng
26 QLNN Ngạch chuyên viên chính
(xem nội dung chương trình)
10/3 Tối 2->5 12/3
T7, CN
3.600.000
5.000.000
2 tháng
Địa điểm họcHà Nội: Tầng 2 - 451  Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
                       HCM: Lầu 2, P.302, số 195, đường D2, P25, Q. Bình Thạnh.
Hotline:  0985 86 86 57

Chat online tư vấn miễn phí Website

Bạn có chắc chắn muốn thoát ? Đồng ý Không đồng ý

Đăng ký làm thành viên

Để nhận những tin tức chuyên ngành, các khóa đào tạo mới và những chương trình ưu đãi học phí của chúng tôi !